Curso para o alumnado de 1º de Atención a Persoas en Situación de Dependencia 2018/2019

Curso para o alumnado de 1º de Instalacións Eléctricas e Automáticas 2018/2019

Curso para o alumnado de 2º de Atención a Persoas en Situación de Dependencia 2018/2019

Curso para o alumnado de 2º de Electromecánica de Vehículos Automóbiles 2018/2019